Societatea S.C. FIRE PRO EQUIPMENT&SAFETY S.R.L. este autorizata de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila (C.N.S.I.P.C) pentru lucrari de: 

- Ignifugare

- Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

 - Verificarea, reincarcarea si repararea stingatoarelor de incendiu cu exceptia celor care continn anumite gaze fluorurate cu efect de sera.

Totodata S.C FIRE PRO EQUIPMENT&SAFETY S.R.L.  detine autorizatie emisa de Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (I.S.C.I.R) pentru supraveghere tehnica la umplere si verificare tehnica periodica si reparare la butelii destinate stingerii incendiilor cu parametrii: Pmax = 330bar, Vmax = 150 litri, fluide: bioxid de carbon si azot